Contact

logo__1dotline_h

CONTACT US

Yue Hong:Chief Curator

Ritian Lee/Lee Ritian:Art Director

Chen Xiaofeng:Art Director

Sun Dahang:Executive Director

Qin Jian:Executive Director


Tel: 17076585298 (international),  18801445906
E-Mail: songzhuangphoto@126.com

Office Address: Baimiao Village (Baimiao Art District), Songzhuang Town,
Tongzhou District, Beijing, China. .. Post Code: 101118

Songzhuang__12


© Songzhuang International Photo Biennale (Songzhuang Photo).